Ik zoek hulp

Als maatschappelijke organisatie plaats je je vrijwilligersvacatures op prikbordmaassluis.nl en creëer je extra aandacht. Potentiële vrijwilligers kijken hier regelmatig en reageren via de site. Naast het werven van vrijwilligers vind je hier ook meer informatie over:


Kun je de informatie die je zoekt niet vinden? Neem dan contact met ons. Bel of mail: 14010 of vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl.


Vacature aanmelden
Belangrijke informatie:Hoe zorg ik er voor dat mijn vacature eruit springt

Veel organisaties zijn met jou op zoek naar vrijwilligers. Zorg er daarom voor dat jouw vacature opvalt en gelezen wordt. Gebruik daarvoor de wervingstool.
Breng de vacature ook via je eigen media onder de aandacht, zoals: je verenigingsblad en/of website, social media, wijkblaadjes en, indien mogelijk, de lokale pers. En het allerbelangrijkste; vraag in je netwerk of zij mensen kennen die geschikt zijn voor deze vacature. Benader deze mensen persoonlijk.

Hoe maak ik mijn vrijwilligersorganisatie AVG-proof?

Vanaf 2018 is de AVG van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Voor vrijwilligersorganisaties is het belangrijk dat je nadenkt over welke informatie je nodig hebt om goed te functioneren als organisatie. De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) helpt met het 7-stappenplan. Meer informatie over de AVG vind je op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens

Kan ik mijn vrijwilliger een vergoeding geven?

De vrijwilligersvergoeding is een onbelaste onkostenvergoeding die vrijwilligers kunnen ontvangen, wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Organisaties beslissen zelf of zij vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding geven. In 2019 is de maximale  vrijwilligersvergoeding omhoog gegaan van 150 naar 170 Euro per maand en 1500 naar 1700 Euro per jaar. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.

Is er een handboek met handige tips voor vrijwilligersorganisaties?

Het Vrijwilligerssteunpunt heeft samen met de vrijwilligersservicepunten Schiedam en Vlaardingen het Handboek Vrijwillige inzet vernieuwd met handige tips en inzichten. Het handboek is een praktisch boek met informatie van oprichting tot uitvoering en alles wat daarbij komt kijken.
De wervingstool is een praktisch werkboek en gericht op het werven van vrijwilligers.

Werk je voor een vrijwilligersorganisatie in Maassluis en wil je het Handboek of de Wervingstool bestellen? Neem dan contact met ons op via vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl of telefoonnummer 14010.

Is er een vrijwilligersverzekering in Maassluis?

Waar gewerkt wordt kan wel eens iets mis gaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk, mantelzorg of voor maatschappelijke stages. Deze groepen kunnen aanspraak maken op VNG vrijwilligersverzekering via de gemeente Maassluis. Deze verzekering biedt een extra vangnet voor financiële schade, die niet wordt gedekt door een persoonlijke verzekering of door de verzekering van de organisatie waarvoor u werkt.
Bijzondere groepen vrijwilligers zijn de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Voor deze groepen zijn speciale regelingen getroffen. Zij zijn daarom niet verzekerd binnen het vangnet van de VNG

Mocht er sprake zijn van schade of letsel, dan checkt u eerst of de schade kan worden gemeld bij een eigen verzekering of de verzekering van de organisatie. Kan dat niet, dan meldt u de schade bij de gemeente via het digitale schadeformulier.


Lees de polisvoorwaarden en brochures voor meer informatie:

Heb ik een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Het is verstandig om als vereniging/stichting ook een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U loopt namelijk als organisatie ook het risico om aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van, of verband hebben, met vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van een (defecte) barkruk valt. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging daarvoor ook aangesproken worden. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet ‘in de kou komt te staan’. De VNG Vrijwilligerspolis is bedoeld als aanvulling, niet als vervanging.

Wanneer komt een vrijwilliger in aanmerking voor een gratis VOG

Als een vrijwilliger werkt met kwetsbare mensen kan hij of zij in aanmerking komen voor een gratis VOG. Kijk hier voor voorbeelden. Om in aanmerking te komen voor een gratis VOG gelden een aantal voorwaarden.

Hoe werkt het aanvragen van een gratis VOG?

De gratis VOG is alleen digitaal te krijgen. Om vrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, zet de vrijwilligersorganisatie de aanvraag digitaal klaar. Hiervoor beschikt de organisatie over eHerkenning (EH1 = betrouwbaarheidsniveau 1). De vrijwilliger moet een DigiD hebben.


De procedure is als volgt: 

  1. Je meldt je organisatie aan op deze website
  2. Het contactpunt kijkt of je aanmelding volledig is en geeft je eventueel advies
  3. Je krijgt een melding 
  4. Het ministerie besluit je aanmelding goed te keuren of af te wijzen
  5. Bij goedkeuring ga je aan de slag
  6. Publicatie op de website.

Hoe meld ik een vacature aan?

Zoek je vrijwilligers voor je organisatie via prikbordmaassluis.nl? Dit kan nadat je je als organisatie bij ons registreert. Mail naar vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl en vermeld: de naam van de organisatie, het bezoekadres, de naam van de contactpersoon en zijn/haar contactgegevens (mail en telefoonnummer). Binnen drie werkdagen maken we een account aan en sturen we je je inloggegevens toe. Hiermee kan je vacatures aanmaken en beheren.

De medewerkers van het Vrijwilligerssteunpunt krijgen bericht dat de vacature is geplaatst. Het kan gebeuren dat zij de vacature aanpassen. Dit is om deze nog aantrekkelijker en meer wervend te maken. Zij bespreken met u of het eindresultaat nog naar uw zin is.

Is onze vrijwilligersorganisatie een ANBI of SBBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling is alleen ANBI, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling ook voldoen aan voorwaarden. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) worden beschouwd. Uw organisatie is een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief:

Creatie en realisatie door The MindOffice